نمایشگر یک مطلب

کتابخانه  مرکزی دانشگاه بوعلی سینا یکی از غنی ترین  کتابخانه های دانشگاهی  کشور از روزنامه ها، کتب تاریخی، فلسفی، دین و مذهب، رمان و کتابداری است که  در سال 1352 همزمان با تاسیس دانشگاه, فعالیت خود را در دفتر مرکزی تهران  آغاز کرد و با شروع فعالیت دانشگاه بوعلی در شهر همدان در زمان ریاست آقای دکتر ریاحی در سال 1355، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد فعالیت خود را آغاز نمود و در حال حاضر کتابخانه مرکزی در ساختمان علوم به مساحت 1350 متر مربع  در  طبقه همکف قرارداد دارد. که از این مساحت 600 متر به مخزن و 600 متر دیگر به سالن های مطالعه و 80 متر به فضای کارکنان ، تعلق دارد و بخش مرجع این کتابخانه از غنی ترین مجموعه های غرب کشور است.

  در حال حاضر دانشگاه بوعلی سینا علاوه بر کتابخانه مرکزی دارای 7 کتابخانه اقماری مجزا در قالب کتابخانه علوم پایه،کتابخانه ادبیات و علوم انسانی،کتابخانه اقتصاد و علوم اجتماعی، کتابخانه فنی و مهندسی، کتابخانه کشاورزی، کتابخانه هنر و معماری و پیرادامپزشکی و کتابخانه نهاد رهبری است. به علاوه مرکز نسخ خطی دارای 445 نسخه خطی و حدود 550 نسخه کتاب چاپ سنگی می باشد. 

امور اداری کتابخانه دارای بخش ها و واحدهای مختلف شامل مدیریت، امورمالی، سفارشات، سازماندهی منابع، نشریات، دیداری و شنیداری، پایان نامه ها، امانت ، اطلاع رسانی و تامین مدرک، مرجع، فناوری اطلاعات و مشاوره اطلاعات علمی است. 

بخش­های اصلی کتابخانه مرکزی به ترتیب عبارتند از :

 1. مدیریت کتابخانه مرکزی
 2. معاونت کتابخانه مرکزی
 3. اموراداری 
 4. کارپردازی
 5. مرکز پشتیبانی انفورماتیک
 6. بخش خدمات فنی و فهرستنویسی
 7. بخش سفارشات
 8. بخش آماده ­سازی
 9. بخش امانت
 10. طرح غدیر و امین
 11. بخش نشریات ادواری  و آرشیو آن
 12. بخش مرجع
 13. مرکز اطلاع رسانی بانکها و پایگاهها ی اطلاعاتی منابع  الکترونیکی  و شاخه
 14. مرکز اسناد
 15. بخش روزنامه­ های جاری
 16. آرشیو روزنامه ­ها
 17. گنجینه نسخه های خطی