در باره کتابخانه > تماس با ما

کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تامین منابع علمی دانشگاه بوعلی سینا


نشانی : همدان - چهار باغ مصطفی احمدی روشن- دانشگاه بوعلی سینا - سازمان مرکزی

  کدپستی:  6517838695

تلفن تماس:  38380662 (081)  فکس : 38380662 (081)

 پست الکترونیک : libdean@basu.ac.ir                           
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند