رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

حمید زارع ابیانه
تحصیلات:  دکتری کشاورزی
ایمیل:  zare@basu.ac.ir
تلفن:  38380662 081
تلفن داخلي:  381
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند