لینکهای مفید > لیست پایگاه‌های اطلاعاتی رایگان ملی

پایگاه اطلاعاتی

پوشش موضوعی

نوع پایگاه

وضعیت

 

پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج بتا)

همه موضوعات

پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلی

رایگان

 http://www.sid.ir

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

همه موضوعات

مجلات، مجامع علمی، مراکز علمی- تخصصی، طرح‌های پژوهشی، اخبار و گزارش‌ها

رایگان

http://www.ensani.ir

 پرتال جامع علوم انسانی

علوم انسانی

مجلات

رایگان

https://journals.ut.ac.ir

 سامانه مجلات علمی دانشگاه تهران

همه موضوعات

مجلات

رایگان

https://elmnet.ir
موتور جستجوی علم نت

همه موضوعات

موتور جستجوی علمی

رایگان

IRANDOC

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

پایان نامه

پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلی

رایگان

Nlai

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

همه موضوعات

کتاب –مجلات –پایان نامه

رایگان

www.lib.ir

پایگاه های اطلاع رسانی کتابخانه های ایران

اطلاعات کتابشناختی

کتاب

رایگان

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند