نرم افزار کتابخانه (آذرسا)

با کلیک روی لینک زیر وارد وب سایت جدید کتابخانه دانشگاه بوعلی  می شوید


در صورت هر مشکل با سایت کتابخانه با شماره 38381601 الی 9 و داخلی 371 خانم رفیعیان و یا با ایمیل

rafieian@basu.ac.ir

 تماس بگیرید


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند