پایگاه های اطلاعاتی > پایگاه اطلاعاتی فارس پیپر (آزمایشی )

احتراما به اطلاع كليه اعضاي محترم هيات علمي و دانشجویان و همکاران گرامی مي رساند كه امكان استفاده از  پایگاههای اطلاعاتی از طریق لینک زیر نیز بطور آزمایشی فراهم گردیده است

basu.farspaper.com

در ضمن از این طریق، امکان استفاده از سامانه مشابهت یاب iThenticate و سامانه بررسی گرامری و نگارشی Grammarly هم فراهم شده است 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند