نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نرم افزار کتابخانه (آذرسا)

نرم افزار کتابخانه (آذرسا)


با کلیک روی لینک زیر وارد وب سایت جدید کتابخانه دانشگاه بوعلی  می شوید


در صورت هر مشکل با سایت کتابخانه با شماره 38381601 الی 9 و داخلی 371 خانم رفیعیان و یا با

آدرس ایمیل       rafieian@basu.ac.ir

 تماس بگیرید