50 مجله مهم الزویر که دسترسی آنها برای شما باز است ‎

50 مجله مهم الزویر که دسترسی آنها برای شما باز است ‎


همانطور که همه عزیزان آگاهند دست اندکاران همه تلاش خود را در این دو سال انجام داده اند تا به دسترسی­ها خدشه ای وارد نشود. دسترسی تا پایان سال  2019 کامل ادامه یافت و در 2020، با وجود افزایش نرخ ارز، و مصوبه شورا در مورد قطع دسترسی و جلوگیری از انباشت بدهی، تا پایان اگوست 2020، و به مدت 8 ماه الزویر دسترسی مشترکان به Science Direct را  قطع نکرد و پس از اطلاع رسانی در ماههای ژوئن و ژوئیه میلادی، نهایتا در پایان اگوست (11 شهریور 1399) دسترسیها را قطع کرد و اینک اعضای گرامی فقط به اسکوپوس دسترسی دارند که بودجه آن از سوی معاون پژوهشی برای سال 2020 تامین شده و کسری آن نیز از سود سپرده شورا با مصوبه شورا تامین گردیده است.

اینک الزویر در اقدامی دوستانه، دسترسی 50 مجله مهم برای دانشگاههای وزارت عتف که کاربران ما بیشترین استفاده را از آنها داشته، یا بیشترین مقاله را در این مجلات منتشر کرده‌اند که به آگاهی دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه رسانیده می شود 

    Elservier