کد خبر: 19170    1398/04/16
همانندجو
راه اندازی سامانه همانند جو برای جلوگیری از سرقت ادبی
کد خبر: 15914    1397/03/30
دسترسی آزمایشی به پایگاه اطلاعاتی Reaxys
در حال حاضر دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Reaxys، از طریق لینک http://new.reaxys.com  امکان پذیر است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند