راه اندازی کتابخانه مجتمع آموزش عالی نهاوند

22 01 2024 07:50
کد خبر : 6970415
تعداد بازدید : 139

 

کتابخانه مجتمع آموزش عالی نهاوند، به عنوان یکی از دانشکده های اقماری دانشگاه بوعلی سینا در تابستان 1402 به نرم افزار یکپارچه آذرسا متصل گردید.

در این پروژه تمامی 12 هزار نسخه از کتب این مجموعه در بازه زمانی مرداد تا مهر 1402 به دستور معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آقای دکتر قربانی، ریاست محترم کتابخانه مرکزی آقای دکتر شدیدی، ریاست محترم مجتمع نهاوند آقای دکتر اقبالیان و همچنین  همت واحد انفورماتیک کتابخانه مرکزی دانشگاه بوعلی سینا  آقای مهندس خداویسی و کتابدار مجتمع نهاوند سرکار خانم گودرزی به سیستم جامع نرم افزاری کتابخانه ای دانشگاه آذرسا اتصال پیدا کرد، طی این فرایند تمامی منابع موجود ضمن ثبت جدید، در چرخه جستجوی کتابخانه های دانشگاه بوعلی سینا قرار گرفت که امکان جستجو و بازیابی اطلاعات و دستیابی به بانک ها و پایگاهای اطلاعاتی اشتراکی را برای دانشجویان و اساتید و کارمندان این مجتمع فراهم نمود.