ادبیات

ادبیات


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

کتابخانه دانشکده ادبیات علوم انسانی : مجموعه این کتابخانه متشکل از 45461 عنوان کتاب فارسی و  10029عنوان کتاب لاتین مجموعا 10029عنوان و 55490 نسخهدر موضوعات کلیه رشته های علوم انسانی می باشد که در دانشکده ادبیات و علوم  انسانی واقع گردیده و مورد استفاده دانشجویان این دانشکده و سایر دانشجویان دانشگاه می باشد و تحت نظرسرپرست کتابخانه که با معرفی دانشکده و تایید کتابخانه مرکزی تعیین می گردد اداره می شود