اخبار

    به اطلاع اعضا محترم هیت علمی، همکاران و دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا می رساند گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا همدان  کارگاه ارجاع دهی در زوترو  را در روز یکشنبه 15 اسفند 1400...

شنبه، ۱۴ اسفند ۱۴۰۰

اطلاعیه ها