کارکنان

ژاله سلیمی فر
معاونت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
تحصیلات:دکترای تخصصی
رایانامه: mailto:Zhsalimifar@gmail.com
تلفن:31401471​​​​​​​ 
​​​​​​​داخلی: 1471
اعظم صائب نجار
واحد فهرست نویسی ،کارشناس مسئول کتابداری
تحصیلات:کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
رایانامه:mailto:a.saeb563@basu.ac.ir
تلفن:​​​​​​​31401476​​​​​​​ 
​​​​​​​داخلی: 1476
رویا کرمی
واحد فهرست نویسی ،کارشناس مسئول کتابداری
تحصیلات:کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
رایانامه:r.karami@ basic.ac.ir
تلفن:​​​​​​​31401476​​​​​​​ 
​​​​​​​داخلی: 1476
مریم بیات
بخش آماده سازی ، کارشناس
تحصیلات:کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات
رایانامه:mailto:bayat.maryam1386@gmail.com
تلفن:​​​​​​​31401472​​​​​​​ 
​​​​​​​داخلی: 1472
حسین نوروزی
بخش سفارشات کارشناس
تحصیلات:کارشناس حسابداری​​​​​​​
رایانامه:
تلفن:​​​​​​​31401473 
​​​​​​​داخلی: 1473
مجتبی خداویسی
مرکز انفورماتیک ، کارشناس مسئول کتابخانه دیجیتال
تحصیلات:کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی: مدیریت اطلاعات
رایانامه:m.khodaveicim@gmail.com
تلفن:​​​​​​​31401472​​​​​​​ 
​​​​​​​داخلی: 1472
شکوفه سیف همدان
کتابخانه مرکزی کارشناس مسئول کتابداری
تحصیلات:کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی​​​​​​​
رایانامه:
تلفن:​​​​​​​31401480​​​​​​​ 
​​​​​​​داخلی: 1480
مریم السادات حسینی
کتابخانه مرکزی کارشناس
تحصیلات:کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی​​​​​​​
رایانامه:
تلفن:​​​​​​​31401480 
​​​​​​​داخلی: 1480
معصومه لطیفی
کتابخانه مرکزی کارشناس مسئول کتابداری
تحصیلات:کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
رایانامه:
تلفن:​​​​​​​31401480​​​​​​​ 
​​​​​​​داخلی: 1480
لیلا پهناور
کتابخانه علوم کارشناس مسئول کتابداری
تحصیلات:کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
رایانامه:
تلفن:​​​​​​​31401478​​​​​​​ 
​​​​​​​داخلی: 1478
فائزه نداف
کتابخانه ادبیات کارشناس
تحصیلات:کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
رایانامه:
تلفن:​​​​​​​31402822​​​​​​​ 
​​​​​​​داخلی: 2822
کبری هدایت پوریانی
کتابخانه ادبیات کارشناس مسئول کتابداری
تحصیلات:کارشناسی حسابداری
رایانامه:
تلفن:​​​​​​​31402822​​​​​​​ 
​​​​​​​داخلی: 2822
احمد محمدی اکمل
کتابخانه اقتصاد کارشناس مسئول کتابداری
تحصیلات:دکتری ادبیات عرب
رایانامه:
تلفن:​​​​​​​31401825​​​​​​​ 
​​​​​​​داخلی: 1825
لیلا نائینی
کتابخانه اقتصاد کارشناس کتابداری
تحصیلات:کارشناس حسابداری
رایانامه:
تلفن:​​​​​​​31401826​​​​​​​ 
​​​​​​​داخلی: 1826
محبوبه وزیری
کتابخانه مهندسی کارشناس مسئول کتابداری سازمانی
تحصیلات:کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی​​​​​​​
رایانامه:
تلفن:​​​​​​​31402051​​​​​​​ 
​​​​​​​داخلی: 2051
زهرا منتظرالقائم
کتابخانه کشاورزی کارشناس مسئول کتابداری
تحصیلات:کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی
رایانامه:
تلفن:​​​​​​​31403706​​​​​​​ 
​​​​​​​داخلی: 3706
فاطمه شیرزاده
کتابخانه کشاورزی کارشناس
تحصیلات:کاردانی
رایانامه:
تلفن:​​​​​​​31403706​​​​​​​ 
​​​​​​​داخلی: 3706
صفورا فرزادنیا
کتابخانه هنر و معماری کارشناس مسئول کتابداری
تحصیلات:کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی​​​​​​​
رایانامه:
تلفن:​​​​​​​ 
​​​​​​​داخلی: 
لیلا نائینی فرد
کتابخانه هنر و معماری کارشناس
تحصیلات:کارشناسی معماری​​​​​​​
رایانامه:
تلفن:​​​​​​​ 
​​​​​​​داخلی: ​​​​​​​