اقتصاد

اقتصاد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

کتابخانه دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی: مجموعه این کتابخانه متشکل از  8397 عنوان کتاب فارسی و 3997 عنوان کتاب لاتین مجموعا 12394عنوان در 17072 نسخه در موضوعات کلیه رشته های اقتصاد  می باشد، که در دانشکده اقتصاد واقع گردیده و مورد استفاده دانشجویان این دانشکده و سایر دانشجویان دانشگاه می باشد و تحت نظرمعاون پژوهش و فناوری آن دانشکده  اداره می شود