هنر و معماری

هنر و معماری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

کتابخانه دانشکده هنر و معماری و پیرا دامپزشکی : مجموعه این کتابخانه متشکل از 3870 عنوان کتاب فارسی و 1413 عنوان کتاب لاتین مجموعا  8763 عنوان و 77252 نسخه در موضوعات مربوط به رشته هنر، معماری و باستان شناسی و نیز دامپزشکی می باشد که در دانشکده هنر و معماری واقع گردیده و مورد استفاده دانشجویان این دانشکده و سایر دانشجویان دانشگاه می باشد و تحت نظرمعاونت پژوهشی دانشکده اداره می شود