کتابخانه علوم

کتابخانه علوم


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

کتابخانه دانشکده علوم پایه : مجموعه این کتابخانه متشکل از 13401عنوان کتاب فارسی و  12430عنوان کتاب لاتین مجموعا  14186عنوان  و 27482 نسخه در موضوعات کلیه رشته های علوم  می باشد که در دانشکده علوم  واقع گردیده و مورد استفاده دانشجویان این دانشکده و سایر دانشجویان دانشگاه می باشد و تحت نظرمعاون پژوهش و فناوری  اداره می شود