کشاورزی

کشاورزی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

کتابخانه دانشکده کشاورزی : مجموعه این کتابخانه متشکل از  ۶۲۴۹ عنوان کتاب فارسی و ۴۵۱۴ عنوان کتاب لاتین مجموعا ۲۱۷۶۲ نسخه در ۱۰۷۶۳عنوان در موضوعات کلیه رشته های مهندسی کشاورزی و گرایش­های مربوط به آن می باشد، که در دانشکده کشاورزی واقع گردیده و مورد استفاده دانشجویان این دانشکده و سایر دانشجویان دانشگاه می باشد و تحت نظرسرپرست کتابخانه که با معرفی دانشکده و تایید کتابخانه مرکزی تعیین می گردد اداره می شود