مهم‌ترین بانک اطلاعاتی مجلات فارسی و عربی در زمینه علوم اسلامی و انسانی

ارائه نزدیک به ۵۲۰۰۰ شماره از صدها عنوان مجله تخصصی، شامل ارائه تصویر تمامی صفحات مجلات که تا کنون بالغ بر ۷۶۰۰۰۰۰ صفحه (از تصویر روی جلد تا آخرین صفحه) می‌باشد و نیز ارائه فایل‌ PDF تمامی مقالات، این پایگاه را به یکی از مهم‌ترین بانک های اطلاعاتی مجلات فارسی و عربی در زمینه علوم اسلامی و انسانی تبدیل کرده است. از جمله ویژگی‌های مهم این پایگاه، ارائه مجلات دارای رتبه علمی ـ پژوهشی  و علمی ـ ترویجی در زمینه علوم انسانی است .

 پژوهشگران محترم با آدرس از این پایگاه استفاده کنند

     http://www.noormags.ir  

راهنمای استفاده از نورمگز