سامانه گیگالیب سامانه‌ای است که دسترسی به منابع علمی الکترونیک لاتین را مقدور ساخته است،  همچنین دسترسی مستقیم به برخی از معتبرترین پایگاه‌های اطلاعاتی علمی را نیز برقرار می‌نماید، با توجه به محدودیت‌های موجود در دسترسی جامعه علمی دانشگاه بوعلی سینا به منابع روزآمد و پایگاه‌های علمی آنلاین و برطرف کردن این امر مهم  مقدمات  استفاده از پایگاه دیجتیال گیگالیب در دانشگاه  توسط کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد جهت به روز نمودن دانش جامعه علمی و دانشگاهی دانشگاه بوعلی سینا ارائه می‌گردد.

نکته مهم: از آنجا که خدمات این سامانه به صورت IP Base ارائه می‌گردد، به منظور بهره‌مندی از خدمات آن می‌بایست درون محیط دانشگاه یا با اتصال به اینترنت از طریق VPN دانشگاه اقدام نمود. برای دسترسی به این سامانه ابتدا وارد پورتال کتابخانه مرکزی به آدرس زیر شوید:     http://gigalib.org/ip