اخبار

برای آشنایی بیشتر مدیران، استادان، کتابداران، و دانشجویان با سامانه‌ها و برخی دیگر از خدمات ایرانداک، کارگاه آموزشی  زنگ ایرانداک: آشنایی و کار با سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعات ایرانداک...

چهارشنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۹

اطلاعیه ها