دسترسی به منایع پایگاه‌های اطلاعات علمی تا پایان خردادماه رایگان است

دسترسی به منایع پایگاه‌های اطلاعات علمی تا پایان خردادماه رایگان است


دسترسی به منایع پایگاه‌های اطلاعات علمی تا پایان خردادماه رایگان است

مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، به طور مجدد دسترسی به کتاب‌های الکترونیکی، مقالات علمی فارسی، انگلیسی و عربی و نیز مقالات نشریات و کنفرانس‌ها در پایگاه‌های اطلاعات علمی خود را تا پایان خرداد ماه رایگان کرده است. بر این اساس کاربران می‌توانند از طریق وبگاه این مرکز به آدرس

https://ricest.ac.ir

مقالات علمی مورد نیاز خود را دانلود و مطالعه کنند.

از ابتدای سال جاری این سومین بار است که مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری دسترسی رایگان به منابع پایگاه‌های اطلاعات علمی خود را تمدید کرده است.

۳۰ سال از تاسیس مرکز منطقه‌ای می‌گذرد و این مرکز خدمات اطلاع رسانی خود را به طور پیوسته به مخاطبان داخل و کشور‌های منطقه ارائه می‌کند. پایگاه‌های تمام متن منطقه‌ای می‌تواند برای دانشجویان از جذابیت خاصی برخوردار باشد.