همپوشانی بیش از 250 پایگاه اطلاعاتی با دو سامانه فارس پیپر و دانش لینک

همپوشانی بیش از 250 پایگاه اطلاعاتی با دو سامانه فارس پیپر و دانش لینک


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

   

 

      به اطلاع اعضا محترم هیت علمی، همکاران و دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا می رساند دو پایگاه ا         طلاعاتی دانش لینک و فارس پیپر،  مقالات JCR  و  Scopus و ........، بصورت موازی همپوشانی
   می نمایند.