گواهی دوره‌های "معرفی و نحوه جستجو در پایگاه های اطلاعاتی" و "آشنایی با پایگاه همانند جو(مشابهت یاب)" آماده تحویل می‌باشد.

گواهی دوره‌های "معرفی و نحوه جستجو در پایگاه های اطلاعاتی" و "آشنایی با پایگاه همانند جو(مشابهت یاب)" آماده تحویل می‌باشد.


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

 

    به اطلاع دانشگاهیان گرامی(اساتید، کارکنان و دانشجویان) می رساند؛ جهت دریافت گواهی دوره های آموزشی هفته پژوهش تحت عنوان "معرفی و نحوه جستجو در پایگاه های اطلاعاتی" و "آشنایی با پایگاه همانند جو(مشابهت یاب)" به اداره کتابخانه مرکزی واقع در سازمان مرکزی اتاق A8 مراجعه فرمایید.