دسترسی به منایع پایگاه‌های اطلاعات علمی تا پایان خردادماه رایگان است

مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، به طور مجدد دسترسی به کتاب‌های الکترونیکی، مقالات علمی فارسی، انگلیسی و عربی و نیز مقالات نشریات و کنفرانس‌ها در پایگاه‌های اطلاعات علمی خود را تا پایان خرداد ماه رایگان کرده است. بر این اساس کاربران می‌توانند از طریق وبگاه این مرکز به آدرس

https://ricest.ac.ir

مقالات علمی مورد نیاز خود را دانلود و مطالعه کنند.

از ابتدای سال جاری این سومین بار است که مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری دسترسی رایگان به منابع پایگاه‌های اطلاعات علمی خود را تمدید کرده است.

۳۰ سال از تاسیس مرکز منطقه‌ای می‌گذرد و این مرکز خدمات اطلاع رسانی خود را به طور پیوسته به مخاطبان داخل و کشور‌های منطقه ارائه می‌کند. پایگاه‌های تمام متن منطقه‌ای می‌تواند برای دانشجویان از جذابیت خاصی برخوردار باشد.