اخبار

 کتابخانه دانشکده مهندسی با همکاری انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق و مپنا به مناسبت روز مهندس برگزار می‌کند:    کارگاه علمی ⭐️عنوان ارائه اول: "خودروهای...

Tue, 27 Feb 2024 05:59

اطلاعیه ها