نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پایگاه اطلاعاتی Zednee

پایگاه اطلاعاتی Zednee    امکان دسترسی رایگان دانشجویان و پژوهشگران به مدارک علمی و فنی انگلیسی و فارسی در zednee


به منظور تسهیل دسترسی دانشجویان و پژوهشگران به منابع علمی در جهان، امکان دسترسی رایگان به تمام متن بیش از یکصد میلیون مدرک علمی و فنی انگلیسی و فارسی در سامانه "زدنی" به نشانی zednee.io فراهم شده و به رایگان در دسترس کاربران ایرانی قرار گرفته است.
متن اطلاعیه پیوست است.

  پیوست