اخبار

  قابل توجه پژوهشگران گرامی کارگاه  آشنایی با مفاهیم سرقت علمی و معرفی مشابهت یاب سمیم نور ، روز سه شنبه ۲۰ مهر ساعت ۱۰ به طور مجازی برگزار می گردد. جهت شرکت در کارگاه از لینک...

دوشنبه، ۱۹ مهر ۱۴۰۰

اطلاعیه ها